Trygghet vid rekrytering

Välkommen

Vår affärsidé bygger på kunskap och kvalitet.
Vi hjälper företag och organisationer att kvalitetssäkra sina rekryteringar. Vi arbetar med; BAKGRUNDSKONTROLL, RISKBEDÖMNING samt UTBILDNING.


Läs mer
White arrow
”Prolegia har hjälpt oss att få en betydligt bättre träffsäkerhet i våra rekryteringar och det är vi väldigt tacksamma för.”
”Vi trodde att vi hittat den perfekta kandidaten för jobbet. Prolegia gav oss värdefull information som fick oss att omvärdera vår uppfattning. Prolegia hjälpte oss att undvika en kostsam felrekrytering.”

Utbildning

För att ytterligare säkerställa att våra kunder får ett gott resultat vid användandet av våra produkter har Prolegia tagit fram en utbildning med rubriken säkerhetsprövningssamtal. Utbildningen syftar till att ge samtalsledarna ökade kunskaper i hur man förbereder, genomför och bedömer ett samtal för att nå de uppsatta målen.

Under 2019 kommer vi att genomföra minst 6 kurser. Vill du veta mer, kontakta vår VD Thomas Hjelmblad.

BASPAKET

Domstolsärenden
Strafföreläggande
Ärenden hos Kronofogden
Inkomsthistorik
Personalia & familjebild
Bolagsengagemang
Sammanfattning & analys

BAS + MEDIA

Baspaket
Mediasökning

PREMIUMPAKET

Bas + Media
CV-verifiering med betygsinhämtning och kontroll av samtliga uppgivna arbetsgivare
Bildsökning

Produktblad Läs mer
”Det är så lätt att fixera sig vid en kandidat vid en rekrytering. Med Prolegias Bakgrundskontroll får vi en mer nyanserad bild och det hjälper oss att göra en korrekt lämplighetsprövning.”
”Alla som ska in på vårt bolag måste först genomgå en Bakgrundskontroll via Prolegia. Även praktikanter och sommarvikarier. Det är en stor trygghet för oss.”
 position: absolute; 
right: 0;
bottom: 0;

Ring så får du veta mer

Thomas Hjelmblad

VD

TEL: 070-345 09 37


Kaisa Bjurshammar

ADM-chef

TEL: 079-348 01 08


Engla Lannfjäll

Researcher


Ulla Petré

Researcher


Emelie Ulfeby

Researcher


Linnéa Ulfeby Villacrez

Researcher


Thomas Brattén

Researcher


Hitta till oss

Generella frågor

Navn

E-post

Beskjed


White arrow